News Trending

Restauratie van drieluik van Hans Memling na 16 jaar afgerond

In 2019 opent het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen na een grondige restauratie van de gebouwen opnieuw de deuren. Bij de opening zal "Christus met zingende en musicerende engelen" van Hans Memling opnieuw te zien zijn na een restauratie die ruim 16 jaar heeft geduurd.

Het drieluik uit de 15e eeuw is een belangrijke kunstschat voor Vlaanderen. Het werk werd vermoedelijk in de late jaren 1480 geschilderd als onderdeel van een altaarstuk voor de kerk Santa Maria la Real van de benedictijnenabdij in Nájera in het noorden van Spanje. Het kwam in 1895 in het bezit van het KMSKA. Het werk toont het muzikale leven van destijds. Memling heeft zich bij het maken geïnspireerd op "Het lam gods", het altaarstuk dat de gebroeders Van Eyck een halve eeuw eerder schilderden.

In 2001 besloot het KMSKA tot een grondige restauratie van het drieluik over te gaan, onder meer omdat de verflaag begon af te bladderen. Het werd een erg complexe opdracht waarbij de restaurateurs zich lieten zich begeleiden door een internationale commissie van experts.

Het drieluik uit de 15e eeuw is een belangrijke kunstschat voor Vlaanderen. Het werk werd vermoedelijk in de late jaren 1480 geschilderd als onderdeel van een altaarstuk voor de kerk Santa Maria la Real van de benedictijnenabdij in Nájera in het noorden van Spanje." data-share-imageurl="">