News Trending

3 x Delft

Bogart, Henderikse, Schoonhoven.
Van: 
18-12-2016
Tot: 
26-02-2017

In de winter van 1958, was het de eerste maal dat de geboren Delvenaren Bram Bogart (1921-2012), Jan Henderikse (1937) en Jan Schoonhoven (1914-1994) onder de titel 'Informele kunst' gezamenlijk exposeerden. Nu 58 jaar later wordt hun werk weer samengebracht in een tentoonstelling.

Met hun eerste tentoonstelling in Delft in 1958 hadden de kunstenaars grote ambities. Voor Bram Bogart gold bij uitstek dat hij zich nooit heeft geconformeerd aan een kunstenaarsgroep, beweging of ‘smaak’ – niet in Delft, in Frankrijk of in België, het land waar hij sinds het begin van de jaren zestig woonde.

Jan Henderikse roeit tot op de dag vandaag tegen de stroom in. Zijn oeuvre is onlosmakelijk verbonden met Nul en ZERO maar schuurt evengoed met het witte purisme van de zuivere zeroïst. En ondanks de verbintenis met ZERO is ook Jan Schoonhoven altijd zijn eigen weg gegaan, de kunstenaar-ambtenaar in zijn onafscheidelijke duffelcoat die niets moest hebben van pretentie en la vie bohème.

Galerie Schoots + Van Duyse en Kunstzolder.be brengen met deze tentoonstelling het werk van drie Delftse tijdgenoten samen. Alledrie veroverden deze kunstenaars met hun uniek en vernieuwend werk de wereld en lagen zij mee aan de basis van een vernieuwende kunststroming.

Naar aanleiding van deze expo schreef Antoon Melissen de tekst 3 x Delft, waarin hij dieper ingaat op het kunsthistorisch verband tussen het oeuvre van deze drie kunstenaars. De tekst werd opgenomen in een bijzondere publicatie met dezelfde titel.

vernissage op zondag 18 december 2016 om 15.00u

  • verwelkoming door Roland Janssen en Stijn Coppejans
  • inleiding: kennismaking met het oeuvre van de drie Delftse kunstenaars
  • mogelijkheid tot bezoeken van de Wunderkammer
  • feestelijke receptie met live muziek

 

Galerie Schoots + Van Duyse

Napoleonkaai 15

2000 Antwerpen

 

 

open woensdag tot en met zondag van 13.00u tot 18.00u