News Trending

Museum Dr8888

Het Museum Drachten, ook Museum Dr8888 (voorheen Museum Smallingerland) genoemd, is een museum gevestigd in het centrum van Drachten, aan het museumplein.


Museum Dr8888 organiseert een keer per jaar een grote tentoonstelling die het gehele museum in beslag neemt. Daarnaast worden ook kleinere tijdelijke tentoonstellingen samengesteld. De vaste collectie die regelmatig getoond wordt, bestaat voornamelijk uit het werk van Friese kunstenaars als Pier Pander, Sjoerd de Roos en Anne Feddema. Er is een collectie van de Drachter kunstenaars die werkten in de traditie van De Stijl, zoals Evert Rinsema en Thijs Rinsema. Tevens zijn er werken aanwezig van de dadaïst Kurt Schwitters en de Nederlander Theo van Doesburg. Van Doesburg was actief in de sociale woningbouw in de Papegaaienbuurt in het centrum van Drachten. Evenals is er een Rinsema vleugel, dat is het enige permanent vaste onderdeel van het museum.

Verder bestaat de collectie uit werken van traditionele kunstenaars uit de provincie als Ids Wiersma, Sierd Geertsma maar ook werken uit de periode van het naoorlogs Fries expressionisme worden getoond onder meer van Jan van der Bij, Klaas Koopmans Pier Feddema en Gerrit Benner.

Address: 

Bezoekadres
Museumplein 2
9203 DD Drachten
Nederland

General telephone number: 
0031 (0)512 515 647
Website: 
www.museumdrachten.nl