News Trending

Stedelijk museum Schiedam

museum voor eigentijdse kunst

Het Stedelijk Museum Schiedam is gehuisvest in het voormalige Sint Jacobs Gasthuis aan één van de oudste dijken van Schiedam: de Hoogstraat. Het gebouw was oorspronkelijk een gasthuis voor arme bejaarden en zieken. Het wordt sinds 1940 gebruikt als museum voor moderne kunst. Het museum staat inmiddels bekend omwille van de kwalitatieve tentoonstellingen die vaak een internationale uitstraling genieten.

Sinds de jaren vijftig verzamelt het Stedelijk Museum Schiedam eigentijdse kunst. Naast aankopen, vormen vooral schenkingen en langdurig bruiklenen van particulieren en instellingen tot op de dag van vandaag een substantieel deel van de collectie. De collectie ontwikkelt en completeert zich mede door dit initiatief. Zo heeft het museum een belangrijke CoBrA collectie opgebouwd en is het in bezit van enkele belangrijke stukken uit onder andere de Nul en ZERO periode. 
In het Stedelijk Museum Schiedam is een keuze uit de eigen collectie permanent te zien.

Van 2003 tot 2006 is het Sint Jacobs Gasthuis grondig gerestaureerd en gerenoveerd. Het aantal tentoonstellingszalen is daarbij aanzienlijk toegenomen van vier naar elf. Op 8 april 2006 werd het museum feestelijk heropend door koningin Beatrix. Eind 2013 is de ingang van het museum verhuisd naar de straat. In de centrale Kapel zijn nu het museumcafé en de museumwinkel voorzien.

Address: 

Hoogstraat 112
3111 HL SCHIEDAM
Nederland

General telephone number: 
+31 (10) 246 3666