News Trending

Amsterdamse Limburgers

Ger Latatster, oil on canvas, 1966
1945 tot 1970

Amsterdamse Limburgers (ook wel Limburgse Amsterdammers) is de geuzennaam van een groep Nederlands Limburgse kunstenaars die in de oorlogsjaren rijpten in Amsterdam. Ze studeerden allen in dezelfde periode op de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

Ze vormden een nieuwe generatie in de kunst die vrijheid en expressie terugbracht in het schilderen. Hun werk werd gretig getoond in diverse musea waaronder ook het Stedelijk Museum Amsterdam. De Amsterdamse Limburgers zijn echter nooit in strikte zin een collectief geweest. Daarvoor was hun manier van werken en hun karakterstructuur te verschillend van aard.

Tot de groep behoren Pieter Defesche, Jef Diederen, Gene Eggen, Marianne van der Heijden, Harry op de Laak, Ger Lataster, Lei Molin, Frans Nols, Aart Roos, Pierre van Soest, Giel Stassen en Jan Stekelenburg. De naam is vermoedelijk bedacht door kunstenaar Pieter Defesche.