News Trending

Fluxus

Takeshia Kosugi, Anima I & Ben Vautier, Attaché de Ben & George Maciunas, Solo for Violin.
1961 tot 1970

Fluxus is een kunststroming die is ontstaan in New York in het begin van de jaren 60. De beweging die later de naam Fluxus kreeg, werd door George Maciunas eerst als "neo-dada uit de Verenigde Staten" gepresenteerd. Het woord fluxus komt uit het Latijn en betekent "het stromen", "vloeiend", "vloeibaar", voortdurende verandering suggererend.

Het woord werd door George Maciunas, die beschouwd wordt als de grondlegger van Fluxus, voor het eerst gebruikt rond 1961 voor kunstmanifestaties waarbij de grenzen tussen beeldende kunst en muziek opgeheven werden. Net als bij dada en happenings werden er performances gemaakt, maar de Fluxus vond interactie en reactie van het publiek niet belangrijk. Net als bij popart en ZERO was er belangstelling voor alledaagse realiteit en streven naar objectivering. Bij Fluxus werd er geen gebruik gemaakt van de gebruikelijke materialen en middelen. Uit Fluxus is ook de kunststroming mail art voortgekomen, een kunstvorm waarbij de deelnemers zich afzetten tegen de traditionele kunstwereld en hun activiteiten via allerlei communicatievormen structureren.

Uit de Fluxus-beweging, die een verbinding maakte tussen beeldende kunst, muziek en theater, kwamen enkele nieuwe kunststromingen voort zoals bodyart, conceptuele kunst, eat art, mail art, performance, geïmproviseerde muziek en het maken van kunstenaarsboeken en multiples.

bekendste deelnemers: Joseph Beuys, George Brecht, Philip Corner, Henry Flynt, Ken Friedmann, Al Hansen, Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Alison Knowles, George Maciunas, Gustav Metzger, Larry Miller, Yoko Ono, Ray Johnson, Nam June Paik, Ben Patterson, Dieter Roth, Yasunao Tone, Ben Vautier, Emmett Williams, Wolf Vostell, Daniel Spoerri, La Monte Young, Han Bennink, Stanley Brouwn, Ger van Elk, Robert Jasper Grootveld, Hans Koetsier, Bob Lens, Misha Mengelberg, Willem de Ridder, Wim T. Schippers.

Fluxus manifestatie (Concert voor belegde broodjes) in het Kurhaus Scheveningen (Nederlands), 13 Nov. 1964
Joseph Beuys, Manifesto, 1970. Bewerking van George Maciunas’ Fluxus Manifesto, Februari 1963.
Fluxus Collective Editions, 1963 – 1965