News Trending

Groupe Espace

Publicatie van Groupe Espace uit 1954.
1951 tot 1960

In 1951 stichtte André Bloc de Groupe Espace. Het doel van deze beweging was de ideeën van het constructivisme en neoplasticisme in de stedelijke planning en de sociale sfeer te integreren.

Kunstenaars en stedenbouwkundigen als István Beöthy, Sonia Delaunay, Jean Dewasne, Jean Gorin, Stephen Gilbert, Félix Del Marle, Edgard Pillet, Ionel Schein, Schöffer Nicolas, Pierre Szekely, Victor Vasarely sloten aan bij de groep.

Group Espace beschouwt architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en kunst als maatschappelijke verschijnselen.

Stichtingsmanifest uit 1951.