News Trending

Nieuwe Haagse School

Group picture of Fugare
1949 tot 1967

De Nieuwe Haagse School is een beweging in de beeldende kunst uit de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw. De beweging verzette zich in zekere zin tegen de CoBrA-beweging en zocht haar inspiratie in de 17e-eeuwse kunst en de ervaringen van de School van Barbizon en de daaruit voort komende Haagse School.

Direct na de Wereldoorlog II kwamen de Haagse kunstenaars met hun eigen vernieuwing in de schilderkunst die volledig los stond van die van de experimentele CoBrA-beweging. In 1949 ontstond op initiatief van Jaap Nanninga de Posthoorngroep, genoemd naar bodega/kunstzaal De Posthoorn die door kunstcollectioneur Frits Becht als galerie werd gehuurd. Kunstenaars als Jos van den Berg, Theo Bitter, Karel Bleijenberg, Kees van Bohemen, Dirk Bus, Jan Cremer, Lotti van der Gaag, Willem Hussem, Nol Kroes, George Lampe, Hans van der Lek, Jaap Nanninga, Jan Roëde, Gerard Verdijk, Aat Verhoog en anderen mochten er gratis exposeren. De galerie en gelijknamige groep werden in 1962 opgeheven.

Iets later, in 1951 ontstond ook de groep Verve, die zich toelegde op de Haagse interpretatie van de vernieuwingen in de École de Paris, met een modern-figuratieve kunst. De groep hield op te bestaan in 1957. Als een bijna logisch vervolg op Verve werd in 1960 de groep Fugare opgericht met het accent op de non-figuratieve kunst. Deze groepering bestond tot 1967.

In 1947 werd in het Gemeentemuseum Den Haag een tentoonstelling georganiseerd voor Haagse kunstenaars onder de titel Haagse Kunstenaars. Deze expositie werd nog achtmaal herhaald, tot 1959 en geconstateerd kan worden, dat het merendeel der deelnemers tot de groepen Verve en Fugare of tot de Posthoorngroep behoorde. Met recht kan worden gesproken van de Nieuwe Haagse School. De term werd voor het eerst gebruikt door Jos de Gruyter, destijds hoofdconservator Moderne Kunst van het Gemeentemuseum Den Haag.

Kees van Bohemen, 1966
Willem Hussem
Ber Mengels
Groepsfoto van Fugare: Theo van der Nahmer, Jaap Nanninga, Harry Disberg, Joop Kropff, George Lampe, Frans de Wit, Theo Bitter, Jan van Heel, Nol Kroes, Aart v.d. IJssel, Willem Hussem en Wim Sinemus.
Krantenartikel uit de Haagsche Courant in 1957 over Jan Olyslager.
Groepsfoto van Fugare
George Lampe - Untitled, oil on canvas, 1959 - 100 x 150 cm
Willem Hussem, Untitled, oil on canvas, 30 x 40cm