News Trending

herman de vries

Nationaliteit: 
Nederland
Geboorteplaats: 
Alkmaar
1931

herman de vries is een Nederlands beeldend kunstenaar. Hij spelt zelf zijn naam zonder hoofdletters om "hiërarchieën te vermijden".

Herman de Vries volgde in 1949-51 een opleiding aan de Rijkstuinbouwschool in Hoorn. Daarna werkte hij als landarbeider in Frankrijk en vanaf 1952 als plantkundige bij de Plantenziektekundige Dienst in Wageningen. Vanaf 1953 begon hij met het maken van kunst. Zijn vroeg werk bestaat uit collages van gevonden materiaal. Hij noemde ze collages trouvés, waarbij hij verwijst naar de objets trouvés van Marcel Duchamp. Later in de jaren 50 maakte hij schilderwerken met witte, grijze en zwarte tonen die kunnen ondergebracht worden onder de noemer materieschilderkunst en informele kunst. Rond 1960 werkte hij enkel nog met witte verf. In 1961 richtte de vries, samen met Armando en Henk Peeters van de Nulgroep, het tijdschrift nul = 0 op. Na twee uitgaves viel de redactie echter uiteen en de vries zet het tijdschrift nog twee nummers alleen voort.

Intussen werd de vries aangesteld als biologisch onderzoeker aan het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON) in Arnhem. In zijn werk gebruikt hij nu kanswerking als een belangrijk beeldend middel. Dit levert werken met willekeurig geplaatste blokken, stippen en letters op.

In het oeuvre van de vries spelen begrippen als 'het zijn' en 'de werkelijkheid' de hoofdrol. De zintuiglijke ervaring daarvan is voor hem primair. Omdat de vries de natuur als onze primaire realiteit beschouwt, toont hij deze vaak als document - ontdaan van andere betekenissen - om de ervaringen te bieden die het mogelijk maken de poëzie van de werkelijkheid te ontdekken.

Het werk van de vries is opgenomen in de collecties van veel internationale en toonaangevende musea. Het werd ook getoond in het Nederlandse paviljoen op de biennale van Venetië in 2015.