News Trending

Theo Kuijpers

Nationaliteit: 
Nederland
Geboorteplaats: 
Mierlo
1940

Theo Kuijpers is sinds 1979 bekend geworden als kunstschilder bij het grote publiek. Hij kreeg toen de opdracht voor het schilderen van een Kruisweg voor een parochiekerk in Maastricht. Later werd er veel aandacht op radio en televisie aan deze unieke kruisweg besteed. Ook was er belangstelling van Duitse en Belgische media.

Kuijpers vertelt met zijn werk naar eigen zeggen verhalen met sprekende materialen, met dingen die een ziel hebben, die iets beleefd hebben en eigenlijk zelf al een verhaal vertellen.

Gedurende de eerste jaren heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met het schilderen van stillevens, landschappen, vogels en portretten. Later werd zijn werk veel abstracter en spontaner. Theo Kuijpers kan men niet juist duiden betreffende stijl of techniek. Hij heeft zich vele stijlen eigengemaakt.

Kunstwerken